Lapin näkövammaiset

Ter­ve­tu­loa La­pin Nä­kö­vam­mai­set ry:n ko­ti­si­vuil­le!

La­pin Näkövam­mai­set ry on Näkövam­mais­ten Liit­to ry:n poh­joi­sin alueyh­dis­tys, jon­ka toi­min­ta-aluee­na on La­pin maa­kun­ta. La­pin Näkövam­mai­set ry toi­mii alueen­sa näkövam­mais­ten oi­keuk­sien­val­von­ta -, asian­tun­ti­ja -, pal­ve­lu - ja yh­dessäolojärjestönä.

Näkövam­mai­sia jäse­niä yh­dis­tyk­sessämme on n. 350 (31.12.2015).

Yh­dis­tyk­sen kes­kus­paik­ka­na toi­mi­va La­pin Näkövam­mais­ten pal­ve­lu­kes­kus si­jait­see Ro­va­nie­mellä osoit­tees­sa Maa­kun­ta­ka­tu 12, 96100 RO­VA­NIE­MI.

Pos­tio­soi­te:  
PL 33, 96101 RO­VA­NIE­MI
  
Päivys­ty­sai­ka ma – to klo 10.00 - 14.00 p. 0400 146 641


Sähköpos­ti:

toi­mis­to@la­pin­na­ko­vam­mai­set.fi

Ko­ti­si­vut:
www.la­pin­na­ko­vam­mai­set.fi

Sky­pe:
la­pin.na­ko­vam­mai­set

Fa­ce­book:

https://www.fa­ce­book.com/la­pin­na­ko­vam­mai­set?fref=nf

Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia