Mis­tä apua näön hei­ken­tyes­sä?

Näkövammaisyhdistysten lisäksi näköön liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä esimerkiksi Näkövammaisten liittoon tai oman keskussairaalan kuntoutusohjaajiin. Mikäli et tiedä kenen puoleen kääntyä, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen toimistolle. Ohjaamme oikealle taholle.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Näkövammaisten liiton palveluksessa oleva oikeuksienvalvonnan asiantuntija antaa henkilökohtaista neuvontaa sosiaaliturvasta, kuntoutuksesta ja näkövammaispalveluista. Hän ohjaa hakemusten laatimisessa, auttaa oikaisupyyntöjen, valitusten tai kanteluiden tekemisessä. Oikeuksienvalvonnan asiantuntija toimii sosiaalilainsäädännön asiantuntijana alueellaan. Palvelu on maksuton eikä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä.

Lapin alueella oikeuksienvalvonnan asiantuntijana toimii Niina Pekkala, puh. 0500 210 568, sähköposti niina.pekkala@nkl.fi. Hänen toimipisteensä sijaitsee yhdistyksen toimistolla.


Kuntoutusohjaaja

Keskussairaalan järjestämällä kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Kuntoutusohjaaja on perehtynyt kohderyhmänsä erityistarpeisiin huomioiden asiakkaan kokonaistilanteen. Yhteyttä kuntoutusohjaajaan voi ottaa asiakas, omainen sekä yhteistyötahot. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Lapin alueella toimii kolme kuntoutusohjaajaa:

Lapin sairaanhoitopiiri:
Kuntoutusohjaaja Kirsti Kostamovaara, puh. 040 834 2810, sähköposti kirsti.kostamovaara@lshp.fi
Kuntoutusohjaaja Juha Romakkaniemi, puh. 040 660 4054, sähköposti juha.romakkaniemi@lshp.fi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri:
Kuntoutusohjaaja Marja Lantto, puh. 040 573 4655, sähköposti marja.lantto@lpshp.fi