Ajan­koh­tais­ta


Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan pääsääntöisesti kolmella tavalla:
- viikoittain julkaistavissa äänilehdissä
- kuukausittain lähetettävässä jäsenasiaa sisältävässä äänilehti Ääniseidassa
- viikoittain sähköpostitse lähetettävässä Verkkoseidassa. Verkkoseita on luettavissa myös alla.

Sivun lopussa on osio tulevia tapahtumia, josta ilmenee lähikuukausien näkövammaisuuteen liittyviä tapahtumia. Näistä kaikki eivät ole yhdistyksen järjestämiä.

VERKKOSEITA VIIKKO 14 / 30.3.2020

VERKKOSEITA VIIKKO 14 / 30.3.2020

Verkkoseita on Lapin Näkövammaiset ry:n sähköpostitiedote ajankohtaisista asioista ja tiedotteista. Verkkoseita ilmestyy viikoittain, pääsääntöisesti maanantaisin. Palvelumuoto
on maksuton. Uusin Verkkoseita on luettavissa Internetissä osoitteessa: http://www.lapinnakovammaiset.fi/verkkoseita

Palautetta ja ilmoituksia voi lähettää puhelimitse 0400 146 641 tai sähköpostitse osoitteella toimisto@lapinnakovammaiset.fi. Verkkoseidan toimitus pidättää itselleen oikeuden muokata ja valita julkaistavat ilmoitukset.

Veikkaus tukee toimintaamme.

Verkkoseidan sisältö
1. YHDISTYKSEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN TAPAHTUMIEN JA TOIMINTOJEN PERUUTUKSIA KORONAVIRUKSEN VUOKSI
2. THL:n AJANKOHTAISTA KORONAVIRUKSESTA
3. OIKEUKSIENVALVONTA TIEDOTTAA
4. OIKEUKSIENVALVONNAN KYSELY KULJETUSPALVELUISTA
5. SELVIYTYMISKEINOJA KRIISITILANTEESSA
6. NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO TIEDOTTAA
7. NKL:N KYSELY KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSISTA NÄKÖVAMMAISEN ARKEEN
8. NKL – HENKILÖKOHTAINEN APU VAARASSA
9. NÄKÖVAMMAISET KÄSITYÖNTEKIJÄT RY TIEDOTTAA
10. KÄSITYÖTOIMINNAN UUSIA MUOTOJA
11. KÄSITYÖTOIMINTAA ÄÄNILEHDESSÄ
12. TALKOOTEMPAUS VUONNA 2020 (TILKKUTALKOOT)
13. LIIKUNTATAPAHTUMA OULAKA 11. - 13.9.
14. YLEN KUVAILUTULKATTU OHJELMISTO KEVÄÄLLÄ 2020 (PÄIVITETTY)
15. VUODEN 2020 STEA-KURSSIT
16. TUETTU LOMA SAARISELÄN KIILOPÄÄLLÄ
17. SOLARIS LOMAT HAETTAVISSA VUODELLE 2020
18. KIRJA-SKYPE RYHMÄ
19. EHDOTA SAAVUTETTAVUUSTEKO-TUNNUSTUSPALKINNON SAAJAA
20. ETSITÄÄN HAASTATELTAVIA TIETOKIRJAAN
21. TARJOLLA MUSIIKIN ETÄOPETUSTA
22. LUOVAN KIRJOITTAMISEN VERKKOKURSSI GENRE
23. ROVANIEMEN KAUPUNGIN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJILLE KORONAVIRUKSESTA
24. LAPIN KANSAN LISTA AVUNTARJOAJISTA JA NEUVONTAPUHELIMISTA (LINKKI)

1. YHDISTYKSEN JA MUIDEN TOIMIJOIDEN TAPAHTUMIEN JA TOIMINTOJEN PERUUTUKSIA KORONAVIRUKSEN VUOKSI


Lapin Näkövammaiset ry:n kaikki tapahtumat peruutetaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 31.5.2020 saakka.

Yhdistyksen toimisto pidetään toistaiseksi vierailijoilta suljettuna. Työntekijät ovat osittain etätöissä ja tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Äänilehtitoiminta supistuu toistaiseksi. Osa lehdistä jätetään kokonaan lukematta, osa lehdistä luetaan vain osittain. CD-levyjen postittamisesta vastaava Näkövammaisten liitto on ilmoittanut, että äänilehtien tuotantoa pyritään jatkamaan. On kuitenkin mahdollista, että CD-levyjen tulo loppuu kokonaan. Verkkokuuntelu toimii normaalisti. Tilannetta seurataan ja ohjeistusta tarkennetaan huhtikuun aikana.

Päätökset kevään muiden tapahtumien järjestämisestä tehdään myöhemmin. Tällä hetkellä oletusarvoisesti mitään tapahtumaa ei järjestetä ellei siitä erikseen mainita.

Myös useat muut yhdistykset ja kunnat ovat sulkeneet esimerkiksi kerhotoimintoja, sisäliikuntapaikkoja ja kuntosaleja tai siirtyneet etätyöhön joko määräaikaisesti tai toistaiseksi.

Lisätietoja:
Vastaava ohjaaja Juho Hiltunen
puh. 040 742 6970
vastaavaohjaaja@lapinnakovammaiset.fi

2. THL:n AJANKOHTAISTA KORONAVIRUKSESTA

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
Päivitetty su 29.3. klo 13.40
(Huom. THL:n nettisivuilla on laaja tietopaketti koronaviruksesta. Tässä on vain osa materiaalista.)

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia.

Tähän mennessä tapauksia on todettu yhteensä yli 570 000 maailmanlaajuisesti. Yhteensä 201 maata on raportoinut tartunnoista.

THL seuraa ja arvio tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

Suomen tilanne

Riski tartunnan saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Uudenmaan alueella on havaittu viime päivien aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja.

Uudenmaan alueella on havaittu viime viikon aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja. Tartuntoja on todettu Suomen jokaisessa maakunnassa. Epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata.

Kaikki tartuntaketjut eivät ole enää tiedossa. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa.

Hallitus on todennut yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Hallituksen linjaamien toimenpiteiden myötä muun muassa kouluja ja oppilaitoksia on suljettu, julkisia kokoontumisia, liikkumista ja rajanylittämistä on rajoitettu, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia on lisätty. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 sakka.

Eduskunta hyväksyi 27.3. hallituksen esityksen Uudenmaan maakunnan eristämisestä. Maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan 28.3. ja ovat viomassa19.4.2020 saakka.

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus Uudenmaan maakuntarajan yli ei ole sallittua.

Linkki hallituksen linjaamiin toimiin:
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/21411573/Hallituksen+linjaamat+toimet+1603.pdf/

Suomessa todetut tartunnat


Suomessa on tähän mennessä todettu 1218 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen (COVID-19) aiheuttamaa tautitapausta (29.3.2020 klo 13:40). Todellinen määrä on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, sillä kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Suurin osa Suomessa todetuista COVID-19-tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa ja tehohoitoa.

COVID-19-näytteenottokriteerit ovat muuttuneet. Tartuntaa epäiltäessä näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan edelleen lääkärin harkinnan mukaan. Oireettomia ei testata.

Muun muassa ulkomailta palannutta terveydenhuoltohenkilöstöä on testattu matalalla kynnyksellä, jotta tartuntojen leviäminen terveydenhuollossa voidaan estää.

Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä, tulisi keskittyä riskiryhmien, eli iäkkäiden ja perussairaiden suojelemiseen.

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan 31.5. saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat omien riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Katso myös hallituksen
suositukset työpaikoille ja lähikontakteihin.

Tautitapausten nopea tunnistaminen on edelleen tärkeää, jotta epidemian etenemistä voidaan hidastaa.
Lievistä hengitystieinfektion oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille. Siten voidaan hidastaa epidemian leviämistä.

Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa. Muiden maiden epidemiatilanteista ei voida vetää suoria johtopäätöksiä Suomen tilanteeseen tai sen kehittymiseen.

Epidemiatilanne muaalla maailmalla

Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.

Epidemia-alueella tarkoitetaan alueita, jossa esiintyy laajempia tartuntaketjuja. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Monet maat ovat asettaneet matkustusrajoitteita epidemian leviämisen estämiseksi.

Epidemia on laajalti käynnissä monissa maissa mutta Epidemian alkulähteillä Kiinassa epidemia vaikuttaa laantuneen.

THL seuraa ja arvioi tilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa.

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista toistaiseksi.
Suomeen palaaville matkustajille lähetetään koronavirusta koskeva tekstiviesti: "Koronavirustiedote: Ulkomailta saapuessasi sovi poissaolosta (suositus 14 vrk) työ-, opiskelu-, ja päivähoitopaikan kanssa.”

3. OIKEUKSIENVALVONTA TIEDOTTAA

Hyvät kanssaihmiset,

Vaikka emme voi nyt kasvotusten tavata, olemme täällä linjojen päässä teitä varten. Palvelemme teitä oikeuksienvalvontayksikössä puhelimitse ja sähköpostitse.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi olemme peruneet asiakastapaamiset sekä yleisötilaisuudet toistaiseksi. Tulemme kevään aikana järjestämään kaikille näkövammaisille, omaisille ja läheisille terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia, joihin osallistuminen on mahdollista etänä.

Lapissa yhteydenottoihin vastaa
Sanna Piuva
0500 210 568
sanna.piuva@nkl.fi
Sosiaaliturvapäällikkö: Laura Tolkkinen, 050 585 0374, laura.tolkkinen@nkl.fi
Toimistosihteeri: Taina Strang-Suninen, 050 471 0648
Ollaan yhteyksissä!

4. OIKEUKSIENVALVONNAN KYSELY KULJETUSPALVELUISTA

Kysyimme helmikuussa, miten vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut toimivat eri puolilla Suomea? Saimme erinomaisen vastaajamäärän ja valtavasti tietoa: kyselyyn vastasi 197 näkövammaista palvelujen käyttäjää. Kysyimme saman myös liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta työalueidensa osalta. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn tulosten julkaisutilaisuutta ei pystytty vallitsevan tilanteen vuoksi järjestämään Iiris-keskuksessa tai nettiradiolla, joten siitä on tehty tänään tallenne etätyön mahdollistamissa olosuhteissa ja äänessä on sosiaaliturvapäällikkö Laura Tolkkinen. Tallenteen pääset kuuntelemaan täältä:
https://soundcloud.com/nakovammaistenliitto/naekoevammaisten-liiton

Kyselyn raportti on julkaistu kaikkien hyödynnettäväksi word- ja pdf-muodossaan täällä: https://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/sosiaaliturva_ja_neuvonta/materiaalit ja se on nimeltään ”Kuljetuspalveluselvitys Näkövammaisten liitto 2020”.
Toivomme raportin hyödyntävän mahdollisimman montaa ihmistä alueellisessa vaikuttamistyössä!

Pysy terveenä!

Toivottelevat
avustava lakimies Elina Ketonen, järjestöassistentti Kaisamaria Alanen ja allekirjoittanut, joka antaa myös lisätietoja

Laura Tolkkinen
Sosiaaliturvapäällikkö
Näkövammaisten liitto ry
PL 30, 00030 IIRIS
050 585 0374
www.nkl.fi
www.facebook.com/NKLryoikeuksienvalvonta
https://twitter.com/lauratolkkinen?lang=fi

5. SELVIYTYMISKEINOJA KRIISITILANTEESSA

Hei!

Kysyimme kanssaihmisiltä selviytymiskeinoja, joita he käyttävät tässä koronan aiheuttamassa kriisitilanteessa. Ja niitä löytyi, vaikka minkälaisia. Näistä selviytymiskeinoista olemme tehneet sinulle podcastin vinkeiksi ja iloksi:  https://soundcloud.com/nakovammaistenliitto/minun-nakoinen-mieli-hanke-selviytymiskeinoja-kriisitilanteessa

Kuuntelun iloa toivottavat Jutta Saanila ja Laura Tolkkinen Minun näköinen mieli -hankkeesta

6. NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO TIEDOTTAA

Palveluja poikkeustilanteessa

Näkövammaisten liitto palvelee tutuin tavoin, vaikka teemmekin lähinnä etätöitä.
Esimerkiksi oikeuksienvalvonnan, työelämäpalvelujen ja tiedonsaantipalvelujen asiantuntijamme vastaavat tavalliseen tapaan puhelimeen ja sähköpostiin. Löydät yhteystiedot verkkosivuiltamme ja uunituoreen palvelevan puhelimemme numeron tästä tiedotteesta.

Koonti uusista palveluistamme sekä muutoksista tuttuihin palveluihimme löytyy verkkosivultamme. Olemme aktiivisesti äänessä myös sosiaalisessa mediassa (facebook.com/NKLry ja twitter.com/NKLry).

Näkövammaisten liiton palveleva puhelin

Monet julkiset, yksityiset ja järjestöjenkin palvelut ovat koronaviruksen vuoksi tauolla, mutta tiedon- ja tuentarve ei lakkaa, vaan on tällä hetkellä jopa normaaliakin suurempi. Siksi tänään avautuu Näkövammaisten liiton palveleva puhelin, joka vastaa arkisin klo 10–18 numerossa 050 470 0371. Palvelevan puhelimen kautta tavoitat Näkövammaisten liiton asiantuntijat, jotka vastaavat kysymyksiin esimerkiksi vammaispalvelujen hakemisesta sekä muista palveluista näkövammaisille. Puhelin palvelee erityisesti nyt korona-aikana.
Muistutamme, että vammaispalvelujen hakemuksia voi laittaa vireille normaalisti myös tällä
hetkellä. Vammaispalvelua koskeva asia voidaan viranomaisen luvalla saattaa vireille myös sähköpostitse tai suullisesti, ja näissä poikkeusoloissa puhelimitse annettu suullinen hakemus on varteenotettava vaihtoehto. Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan työntekijät auttavat hakemusten laatimisessa ja vireille saattamisessa. Myös muutoksenhaku ja valitusprosessit jatkuvat tavalliseen tapaan. Jos saat hakemukseesi kielteisen päätöksen, olethan pikaisesti yhteydessä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan työntekijöihin, jotta voimme laittaa oikaisuvaatimuksen vireille.

Ajankohtaista Näkövammaisten liitosta -äänitiedote

Koronavirus on aiheuttanut monenlaisia muutoksia näkövammaisyhdistysten toimintaan ja
esimerkiksi monien äänilehtien tekeminen on keskeytetty ainakin huhtikuun loppuun saakka. Jotta tavoittaisimme myös ne ihmiset, jotka eivät käytä esimerkiksi sosiaalista mediaa ja sähköpostia, Näkövammaisten liitto lähettää heille tällä viikolla äänitiedotteen cd- ja Daisy-julkaisuina. Äänitiedote tavoittaa siis noin 4 000 näkövammaista suomalaista.

Äänitiedotteella tarjotaan ajankohtaista tietoa järjestömme toiminnasta ja tuesta tänä poikkeuksellisena aikana, ja äänitiedote lähetetään säännöllisesti niin kauan kuin tämä poikkeustila jatkuu.

Apua päivittäisissä toimissa

Useat kaupat ovat tarttuneet toimeen ja ojentavat auttavan kätensä riskiryhmille nyt koronaviruksen aikaan. Monet kaupat pitävät ovensa auki riskiryhmille ennen kaupan avaamista isolle yleisölle. Tarjolla on myös erilaisia kauppakassipalveluita ja kotiinkuljetusta. Useat paikalliset pienyrittäjät, kuten lounasruokapaikat ja taksiyrittäjät kuljettavat nyt esimerkiksi ruokaa kotiovelle.

Lisätietoja saat oman alueesi oikeuksienvalvonnan asiantuntijalta. Jos sinulla ei ole suoraa numeroa, tavoitat alueesi työntekijän palvelevasta puhelimestamme p. 050 470 0371.

7. NKL:N KYSELY KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUKSISTA NÄKÖVAMMAISEN ARKEEN

Näkövammaisten liitto haluaa kuulla koronaepidemian vaikutuksista näkövammaisten arkeen. Monia saattaa mietityttää, saako kaupassa enää henkilökunnan apua ostosten tekoon, miten apteekissa asioidaan tai miten toimitaan henkilökohtaisen avustajan kanssa. Toivomme, että kerrot, miten asioiden hoitaminen ja palveluiden saaminen on muuttunut.

Keräämme tietoa siitä, miten poikkeuksellisissa oloissa tulisi viestiä, jotta jokainen saa tietoa ajankohtaisista asioista esimerkiksi näkövammasta huolimatta. Näin opimme tulevien mahdollisten kriisien varalle ja saamme muutenkin hyödyllistä tietoa viestintämme ja vaikuttamistyömme tueksi. Viemme viestiä eteenpäin myös julkiselle sektorille.

1. Mitä muutoksia tai vaikeuksia korona on tuonut arkeesi?

2. Miten välttämättömät päivittäiset toimet, kuten kaupassakäynti, työ, opiskelu ja terveydelle välttämätön liikunta ovat sujuneet?

3. Mistä olet saanut apua arkeen, jos olet sitä tarvinnut? Esim. kunta, omaiset, yhdistykset, naapuri, ystävät.
4. Jos sinulla on henkilökohtainen avustaja, oletko saanut vastauksia työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin? Mistä/keneltä olet saanut apua ja tietoa?

5. Jos käytät vaikeavammaisen kuljetuspalvelua liikkumiseen, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut taksin käyttöön?

6. Miten olet saanut tietoa koronaepidemiaan liittyvistä erityispalveluista? Esim. kunnan palvelut, terveydenhuollon palvelut, vapaaehtoinen kauppapalvelu, yhdistysten ohjeet omille jäsenille.

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu avoimilla vastauksilla ja vastausaikaa on 17.4.2020 saakka.

Kyselyyn voi vastata sähköisesti tai puhelimitse. Sähköisesti voit vastata kyselyyn täältä: https://link.webropolsurveys.com/S/87D7664ACD5D0B17

Puhelimitse vastauksia vastaanottaa järjestöassistentti Kaisamaria Alanen, p. 09 3960 4666 klo 9-11 maanantaista perjantaihin.

8. NKL – HENKILÖKOHTAINEN APU VAARASSA

Näkövammaisten ihmisten henkilökohtainen apu vaarassa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi Koronatilanne aiheuttaa moninaisia ongelmatilanteita näkövammaisille henkilökohtaisen avun käyttäjille.
 
“Näkövammaisten liiton tietoon on jo tullut vaikeita tilanteita. Henkilökohtainen avustaja oli kieltäytynyt saapumasta työhönsä, kun työnantaja oli yli 70-vuotias näkövammainen. Avustaja oli kieltäytyessään vedonnut maan hallituksen antamaan ohjeeseen yli 70-vuotiaiden suojaamisesta”, kertoo oikeuksienvalvonnan asiantuntija Annika Tyynysniemi.
 
”Toisena esimerkkinä: kunta ei ollut järjestänyt sijaista, kun näkövammaisen henkilökohtainen avustaja oli sairastunut. Sijaisjärjestelyt jätetään näkövammaisen omalle vastuulle, mutta sijaisen etsiminen ei ole onnistunut, jos näkövammaisella ei ole tarvittavia digitaalisia laitteita tai sähköisen asioimisen taitoja.”
 
Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaisen palvelu, joka mahdollistaa monelle näkövammaiselle itsenäisen arjen asioiden hoitamisen, työnteon ja opiskelun. Näkövammaiset tarvitsevat henkilökohtaista apua usein myös tiedonsaannissa ja tavallisen arjen asioiden hoitamisessa. Henkilökohtainen avustaja on apuna näkemistä vaativissa asioissa ja toimii siis ennen kaikkea näkövammaisen silminä.
 
Näkövammaisten liitto on huolissaan muun muassa yksinasuvista näkövammaisista, jotka tarvitsevat välttämättä päivittäisissä asioissaan toisen henkilön apua.
 
“Jos apu jää saamatta, voi näkövammainen pahimmassa tapauksessa jäädä vaille elintärkeää asiointi- ja muuta apua. Esimerkiksi iäkkäät näkövammaiset eivät välttämättä pysty itsenäisesti käyttämään digitaalisia asiointitapoja, kuten tilaamaan ruokaa netistä”, kertoo oikeuksienvalvontalakimies Elli Björkberg.
 
Digitaalinen asiointi ei läheskään aina tarjoa apua näkövammaisille, sillä monet kaupalliset palvelut ja asiointipalvelut ovat näkövammaisten saavuttamattomissa, koska ne eivät toimi näkövammaisen käyttämien apuvälineiden kanssa. Esimerkiksi ruokaostosten kotiin tilaaminen on yksi esimerkki sähköisestä palvelusta, jonka ei välttämättä toimi näkövammaisten käyttämillä apuvälineillä.
 
Kuntien tulee varmistaa henkilökohtainen apu
 
He, joiden henkilökohtainen apu toteutetaan työnantajamallilla, kohtaavat ongelmia avustajan sairastuttua tai muusta syystä estyttyä tulemasta töihin.
 
Pääsääntö on, että vammaisen ihmisen kotikunta vastaa hänen perusoikeuksiensa toteutumisesta ja palveluiden järjestämisestä. Tällaisissa keskeytys- ja häiriötilanteissa kunnan tulee järjestää välttämättömät palvelut viipymättä.
 
Poikkeustilanne ei saa vaarantaa kenenkään näkövammaisen ihmisen välttämätöntä apua arjen toimissa, kuten ruokaostosten tekemisessä, tiedonsaannissa, terveysulkoilussa tai ruoanlaitossa. Se ei myöskään saa vaarantaa kenenkään näkövammaisen työssäkäyntiä tai opiskelua. Henkilökohtaisen avun osalta tämä koskee sekä työnantajamallia että muita järjestämistapoja.
 
Työnantajamalliin liittyy työnantajavelvollisuuksia, joita tulee noudattaa myös poikkeusoloissa.  
 
“Työnantajan, eli tässä tapauksessa näkövammaisen ihmisen, tulee kaikissa oloissa huolehtia muun muassa työsuojelusta niin, että työntekijä pystyy turvallisesti tekemään työtään myös esimerkiksi silloin, jos työnantajan epäillään sairastuneen koronavirukseen", kommentoi oikeuksienvalvontalakimies Björkberg.
 
Henkilökohtaista apua saavien näkövammaisten tulee saada kunnalta apua ja ohjeita muun muassa sijaisten palkkaamiseen. Kunnan tulee pystyä toteuttamaan henkilökohtainen apu, vaikka sairastuneelle tai karanteenissa olevalle avustajalle ei saataisi sijaista nopealla aikataululla. Toimivia tapoja ovat joko palvelusetelimalli tai suoraostosopimus henkilökohtaisen avun palveluita tarjoavalta yritykseltä. Yksi mahdollisuus palvelun toteuttamiseen on, että omainen toimii näkövammaisen avustajana poikkeuksellisten olojen ajan.
 
Kuntien tulee ehdottomasti varautua poikkeustilanteisiin ja mahdollistaa moninaiset joustot henkilökohtaisen avun toteutumiseksi.
 
Hyviä käytäntöjä kunnissa
 
Näkövammaisten liittoon on kantautunut myös paljon iloisia uutisia. Monissa kunnissa on otettu käyttöön palveluita ja käytäntöjä, jotka tässä poikkeustilanteessa tukevat upeasti myös näkövammaisia ihmisiä.
 
”On kuntia, jotka antavat vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja esimerkiksi kauppakassipalvelun toimittamista varten asiakkaan kotiin. Kuntia, joissa kuljetuspalvelumatkojen yhdistely on keskeytetty, kyydin ennakkotilausaika on poistettu tai sitä on olennaisesti lyhennetty.  Nämä ovat loistavia esimerkkejä siitä, kuinka tässä tilanteessa voidaan joustavasti sovittaa palveluja siten, että vältetään turhaa fyysistä kontaktia, mutta silti ihmiset saavat tarvitsemansa välttämättömät palvelut. Tämä toimii hyvin osalla näkövammaisista”, iloitsee oikeuksienvalvonnan asiantuntija Tyynysniemi.
 
Tukea ja tietoa Näkövammaisten liitosta
 
Palveleva puhelin kuuntelee ja tukee arkipäivisin klo 10–18 numerossa 050 470 0371. Vastaajina Näkövammaisten liiton asiantuntijat.   
Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat (vaihde p. 09 396 041) auttavat henkilökohtaisen apuun liittyvissä kysymyksissä.
Työelämäpalveluiden asiantuntijat (vaihde p. 09 396 041) vastaavat työelämään, yrittäjyyteen ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin.

9. NÄKÖVAMMAISET KÄSITYÖNTEKIJÄT RY TIEDOTTAA

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry ilmoittaa peruutuksista koronaviruksen (COVID-19) vuoksi sekä tulevasta Super-viikonlopusta 3. - 5. heinäkuuta 2020 Ylöjärven Koivupuistossa.

Merkitse kalenteriisi jo tämä viikonloppu, jolloin kaikki käsitöiden ystävät kokoontuvat toiminnan merkeissä. Pidetään kokousta, vietetään kesää jutustellen ja ideoita vaihdellen.

Vuosikokous 28.3.2020 on peruttu ja kokous siirretään pidettäväksi Ylöjärvelle Koivupuistoon pe 3.7.2020 alkaen klo 16-18 välillä. Tarkempi aikataulu ja oheisohjelma
tarkennetaan kesäkuussa.

Myös käsityövastaavien koulutuspäivä 27.3.2020 peruuntuu ja se siirretään Ylöjärvelle Koivupuistoon pidettäväksi pe 3.7.2020 klo 9.00-16.00. Tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan kesäkuussa.

Yhdistyksen kesäpäivät pidetään vuosikokouksen jälkeen seuraavana päivänä eli alkuperäisen suunnitelman mukaan la 4. - su 5. heinäkuuta 2020. Paikkana on myös Ylöjärven Koivupuisto.

Ilmoitamme kesäkuussa tarkat ja vahvistetut aikataulut sekä mahdolliset yhteiskuljetukset.
Terveisin, Hallitus

10. KÄSITYÖTOIMINNAN UUSIA MUOTOJA

Tämän maailman erikoistilanteen vallitessa, kun kaikki kerhotoimintakin on tauolla, tahdoin yrittää toteuttaa käsityötoimintaa uudella tavalla. Tuumasta toimeen - tänään kokeiltiin ensimmäistä kertaa Skype-käsityökerhoa. Aiheena meillä oli merimiessolmun tekeminen ja osallistujia oli neljältä eri paikkakunnalta.
Ensin, kun olimme käsitelleet päivän polttavimman puheenaiheen, ryhdyimme solmuhommiin. Lopputuloksena oli kaikilla osallistujilla onnistunut merimiessolmu hyppysissään.

Oli hieno, uusi tapa, järjestää käsityökerho ja seuraavan kokoontumisen sovimmekin jo kahden viikon päähän. Mikäli tällainen toimintamuoto herätti sinussa kiinnostusta, ota yhteyttä Lapin Näkövammaiset ry:n palvelukeskukseen, puhelimitse 0400 - 146 641, tai sähköpostitse toimisto@lapinnakovammaiset.fi.

Käsityöterveisin,
- Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen -

11. KÄSITYÖTOIMINTAA ÄÄNILEHDESSÄ

Mikä on äänilehti? Käytännössä äänilehti on ääneen luettu lehti.

Alueen näkövammaisten tiedonsaannin turvaamiseksi yhdistys tuottaa äänitemuotoon Lapissa ilmestyviä sanoma- ja paikallislehtiä sekä seurakuntalehtiä. Äänilehti on tarkoitettu näkövammaisille, joille paperisen lehden lukeminen tuottaa hankaluuksia.

Äänilehtiä kuunnellaan Daisy-soittimella, voit kuunnella äänijulkaisuja laitteen kaiuttimella tai omilla kuulokkeilla. Soittimissa on selkeät näppäimet ja se muistaa kohdan, johon olet kuuntelussa jäänyt. Voit myös jättää kirjanmerkin mielenkiintoisiin kohtiin palataksesi niihin. Daisy-soittimilla voi kuunnella äänijulkaisuja joko CD-levyltä, lataamalla niitä verkosta tietokoneella muistikortille tai liittymällä Luetus®-kuuntelun (=entinen Lehtikuuntelu-palvelu) asiakkaaksi, jolloin lehdet kuunnellaan Daisy-soittimella internetyhteyden kautta. Jos taloudessa ei ole Internet-yhteyttä, näkövammainen henkilö voi saada käyttöönsä maksuttoman Kuuntelukaista-yhteyden.

Kerran kuukaudessa - kuukauden viimeinen tiistai - ilmestyvä äänilehti Ääniseita sisältää yhdistyksen tiedotteita, näkövammaisuuteen liittyviä artikkeleita ja yhdistyksen jäsenten tuottamia juttusarjoja.

Seuraavassa Ääniseidassa on uutena sisältönä Käsityöt-osio. Tänään kävin äänittämässä sisältöä, jonka aiheena on kaulaan ripustettavan, puuhelmistä valmistetun, avaimenperän valmistaminen. Siinä kerrotaan tarkka valmistusohje ja materiaalien hinnat. Mikäli tämä innostaa jäsenistöämme kyseisen tuotteen valmistamiseen, materiaalit voidaan postittaa suoraan kotiin. Tämän maailmaa keikuttavan epidemiatilanteen vallitessa kokeillaan uusia tapoja järjestää toimintaa normaalin yhteiseen tilaan-kokoontumisen korvaamiseksi.

Iloisia käsityöhetkiä toivottelee Anne.

12. TALKOOTEMPAUS VUONNA 2020 (TILKKUTALKOOT)

Korona-virusepidemia pelottelee meitä joka tiedotuskanavalta ja vaikuttaisi kolkuttelevan jo nurkan takana. Tieto siitä, että Lapin Näkövammaiset ry:n tapahtumat ovat peruttu ainakin tältä kuluvalta maaliskuulta, on varmaan tavoittanut jo sinutkin. Pidetään peukkuja, että Lapissa toimeen pannut radikaalit toimenpiteet pysäyttävät viruksen leviämisen ja pääsemme tapaamaan toisiamme useita kertoja vielä tämän kevään aikana.

Nyt, kun vietämme normaalia enemmän aikaa kotona, ehkä jopa yksin, on hyvä pitää itsensä kuitenkin virikkeiden ympäröimänä. Ja käsityöt ovat tähän oiva ratkaisu. Tahdon muistuttaa teitä tänä vuonna meneillään olevasta talkootempauksesta.

Lapin Näkövammaiset ry:n käsityökerholaiset, Näppärät Näkkärit, on käynnistänyt tänä vuonna talkootempauksen oman yhdistyksemme toiminnan tukemiseksi. Nyt voit osallistua tilkkupeittojen valmistamiseen. Otamme vastaan tilkkulahjoituksia. Yhden tilkun koko tulee olla 50 silmukkaa leveä, 1,5 m pitkä. Langan tulee olla 7-veljestä-langan vahvuista.

Tilkut voit toimittaa Lapin Näkövammaiset ry:n palvelukeskukseen, osoitteeseen Maakuntakatu 12, 96100 Rovaniemi, jossa allekirjoittaneet yhdistävät tilkut peitoiksi. Valmiit peitot lahjoitetaan arpajaisvoitoiksi Lapin Näkövammaiset ry:n vuosikokouksiin tai käsityömyyjäisissä järjestettäviin arpajaisiin. Mikäli peittoja valmistuu useita, voidaan niitä myydä myös yksittäin. Peittoja valmistetaan sitä mukaa, kun tilkkuja alkaa ilmaantua ja niistä tuleva tuotto menee lyhentämättömänä Lapin Näkövammaiset ry:n toiminnan tukemiseen.

Palvelukeskuksessa aiemmin olleet, tähän työhön soveltuvat, langat ovat nyt loppuneet.

Mikäli lähipiirissäsi on henkilöitä, jotka haluaisivat osallistua toimintamme tukemiseen, tähän tilkkutempaukseen osallistuminen on hyvä tilaisuus siihen. Eli kaiken väriset tilkut ovat sydämellisesti tervetulleita vastaanotettaviksi!

Iloisia kudontahetkiä, sekä positiivisia että toiveikkaita ajatuksia, toivottavat, Anne ja Leena.

- Anne Hirvasniemi-Jääskeläinen -
Puh. 044 - 3612 774

13. LIIKUNTATAPAHTUMA OULAKA 11. - 13.9.

Liikuntatapahtuma Oulaka järjestetään Oulussa 11. - 13.9. Tiedotamme asiasta tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

14. YLEN KUVAILUTULKATTU OHJELMISTO KEVÄÄLLÄ 2020 (PÄIVITETTY)

Yle esittää kanavillaan seuraavat ohjelmat kuvailutulkattuina keväällä 2020:

Muumilaakso-sarjan toinen, uusi tuotantokausi: Maanantaista 2.3.2020 alkaen TV2 ja Areena
Dokumentti Full of love, pako pakastimesta 31.3.2020 Teema
Dokumentti Aatos ja Amine (Areena 13.4.2020 ja Teema 15.4.2020)
Dokumentti Veeran maaginen elämä (Areena 13.4.2020 ja Teema 16.4.2020)
Elokuva Tyhjiö 6.5.2020 Areena ja TV2
Elokuva Kääntöpiste14.6.2020 Areena ja 15.6.2020 TV1

Lisäksi Yle lähettää ruotsinkielisiä kuvailutulkattuja ohjelmia:

Deitti-sarja: Areena maanantaisin, TV2 tiistaisin (uusinta torstaisin ja maanantaisin), Fem lauantaisin (uusinta sunnuntaisin)
Kolme ensimmäistä osaa Areenassa jo nyt eli esitykset ja Areena-julkaisu jo käynnissä.
Eagles-sarja: Areena 3.5.2020

Kuvailutulkatuille ohjelmille on luotu Yle Areenaan paketti, jossa kaikki Areenassa olevat kuvailutulkatut ohjelmat ovat näkyvissä ja löydettävissä yhdellä kertaa. Paketin suora osoite on: https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/30-1530 ja sen löytää Areenasta esimerkiksi ihan hakusanalla Kuvailutulkatut ohjelmat Sieltä löytyvät ainakin aiemmin keväällä esitetyt elokuvat Louhimiehen Tuntematon sotilas ja Tottumiskysymys.

15. VUODEN 2020 STEA-KURSSIT

Vuoden 2020 STEA-kurssit ovat luettavissa liiton www-sivuilla. Jatkamme edelleen viime vuonna käynnistyneillä kahdella STEAn kehittämishankkeella. Tämän lisäksi järjestämme yhdessä Neuroliiton kanssa avomuotoisen Voimavaroja arkeen -yhteistyökurssin. Toinen kursseista järjestetään keväällä Helsingissä ja sen kohderyhmänä ovat työelämässä olevat. Toinen yhteistyökurssi järjestetään syksyllä Turussa ja sen kohderyhmä ovat ikäihmiset. Lisätietoja Turun kurssista tulee alkukeväästä.

Stop työuupumukselle -kurssien avulla pyritään tukemaan näkövammaisen tai näköongelmaisen henkilön työssä jaksamista. Lisätietoja kurssista voi lukea: https://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/aikuiset/stop-tyouupumukselle-kurssi
 
Elämä omissa käsissä -kurssien avulla pyritään tukemaan yksin asuvien yli 30-60-vuotiaiden näkövammaisten elämänhallintaa ja sosiaalista aktiivisuutta. Lisätietoja kurssista voi lukea: https://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/aikuiset/elama-omissa-kasissa

Voimavaroja arkeen -kurssilla kartoitetaan ja pohditaan arjessa tarvittavia voimavaroja ja itsestä huolehtimista sekä suhdetta omaan ympäristöön. Kurssilla pyritään löytämään hyvinvoinnin tueksi omia voimavaroja tukevia ja vahvistavia keinoja. Kurssi on tarkoitettu työelämässä oleville näköongelmaisille ja näkövammaisille, joilla näkemisen haitta vaikeuttaa arjen jaksamista. Lisätietoja kurssista voi lukea: https://www.nkl.fi/fi/etusivu/kuntoutus/aikuiset/voimavaroja-arkeen-kurssi

Terveisin, Annamaija Ketola
Kehittämispäällikkö
Kuntoutus-Iiris/Näkövammaisten Liitto ry

16. TUETTU LOMA SAARISELÄN KIILOPÄÄLLÄ

Lähde tuetulle lomalle tunturiin Kiilopäälle!
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry (MTLH) järjestää Kiilopäällä Saariselällä tuetun loman 2.-7.8.2020 yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa. Loma järjestetään Veikkauksen tuella.


Kenelle loma on tarkoitettu


Tuettu loma on suunnattu kaikille Suomen näkövammaisille aikuisille. Loma on retkeilypainotteinen ja tämän vuoksi lomalaisilta vaaditaan normaalia peruskuntoa, koska teemme päivittäin 3 - 4 tunnin patikointeja metsämaastossa ja tuntureilla. Lomalle osallistuu 3 eräopasta sekä vertaisohjaaja.

Loman sisältö

Lomaan sisältyy majoitus, täysihoito ja ohjelma. Viikon aikana teemme päiväretkiä monipuoliseen Urho Kekkosen kansallispuistoon ja tutustumme paikalliseen kulttuuriin.

Lomalle valitaan 30 henkilöä, mukana avustavat henkilöt ja oppaat. Loman omavastuuosuus on 100 €/hlö sisältäen majoituksen jaetuissa kahden hengen huoneissa, täysihoitoruokailut sekä lomaohjelman.
Lomalle hakeminen

Lomalle haetaan täyttämällä lomahakemus. Loman hakuaika päättyy 2.5.2020. Lomahakemuksen voi tehdä sähköisesti www.mtlh.fi tai tilata hakemuksen MTLH:n toimistolta p. 0102193460 tai lomat@mtlh.fi.

Lisätietoa lomatuen hakemisesta ja myöntämisestä www.mtlh.fi tai tiedottaja Sirpa Otava, p. +358405670628 tai sirpa.otava@mtlh.fi.

Lähde mukaan näkövammaisten yhteiselle lomalle Lapin maisemiin! Lapin hiljaisuudessa voit jättää arjen taaksesi ja heittäytyä Pohjolan rauhaan. Eräoppaat ja vertaisohjaaja toivottavat niin vasta-alkajat kuin kokeneet luontoretkeilijät tervetulleeksi Kiilopäälle!

Toim. huom.: Tälle lomalle voi hakea, jos ei ole käynyt kahteen vuoteen STEA:n tukemilla eli Solaris-lomien tai Hyvinvointilomien tuetuilla lomilla. Sokeain Ystävät ry:n lomilla käyminen ei vaikuta hakukelpoisuuteen.


17. SOLARIS LOMAT HAETTAVISSA VUODELLE 2020

Vuoden 2020 lomahaku on avattu! Haettavana ovat niin perheiden, eläkeikäisten, varhaiseläkeläisten kuin työikäistenkin lomat. Haussa on myös useita vertaistukilomia mm. eri sairausryhmille. Tutustuthan teemoihin ja hakuohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä. Lomavalinnat tehdään taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten perusteella.

Aiemman käytännön mukaan aikuiset maksavat omavastuun ja alle 16 vuotiaat lapset lomailevat maksutta. Omavastuu on aikuisilta 100 € ja joissakin erityisryhmissä 60 €.

Lomahaku on kätevintä tehdä netissä, mutta palvelemme mielellämme myös puhelimitse arkisin klo 9 ja 12 välisenä aikana.
Tuettua lomaa ei ole mahdollista saada, jos olet ollut tuetulla lomalla v. 2019, lomatuen myöntämiseen vaikuttaa aiemmat tuetut lomat.

Lomien hakuaika päättyy 3 kk ennen lomaa, kesän lapsiperhelomien hakuaika päättyy 15.3
Ohjelmassa on eri-ikäisille ja -kuntoisille sopivaa liikuntaa ja muuta virkistävää ohjelmaa sekä vertaistukea.

- Lomat on tarkoitettu näkövammaisille aikuisille, lapsia ei voi ottaa mukaan lomalle.
- Kerro hakemuksessa näkövammastasi.
- Viiden vuorokauden täysihoitoloman omavastuuhinta on 60 € henkilöltä.
- Lomalle voi hakea myös avustajan kanssa, merkitse hakemukseen avustaja henkilötunnus ja nimi.
- Majoitus kahden hengen huoneissa.
- Hakuaika päättyy kolme kuukautta ennen lomaa.
- Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.
- Valinnat tehdään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein.

Lomille seuraaviin:

Loma- ja kurssikeskus Koivupuisto 9.-14.8.
Hotelli Kivitippu 13.-18.9
Vesileppis 4.-9.10.
Imatran Kylpylä 8.-13.11.

Lisätietoa ja hakulomakkeita saa Solaris Lomien sivuilta ja myös sähköpostilla solaris@solaris-lomat.fi tai soittamalla palvelunumeroon 0600 418 200
Klo 9-12. Puhelun hinta on 0,07 €/min + paikallispuheluverkon maksu.
Lisätietoja ja apuna hakemuksen täyttämisessä saat myös allekirjoittaneelta,
Jukka Loijas
Järjestösihteeri
Lapin Näkövammaiset ry
0400146641

Postiosoite: PL 33, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Maakuntakatu 12, 96100 Rovaniemi
email: jarjestosihteeri@lapinnakovammaiset.fi
skype: lapin.nakovammaiset
kotisivu: www.lapinnakovammaiset.fi

18. KIRJA-SKYPE RYHMÄ

Hei!

Yhdistyksessämme toimii Kirja-Skype ryhmä, jossa on osallistujia ympäri Lappia. Skypen eli ryhmäpuhelun kautta toimivan kirjakerhon hyvä koko on 4-6 henkilöä.

Nyt muutama uusi henkilö olisi kiinnostunut toisen ryhmän perustamisesta. Oletko myös sinä? Voitte keskustella yhdessä valitusta lukuelämyksestä kotoanne. Mukavaa ja virkistävää! Tulee luettua kirjoja, joita ei ehkä muuten tulisi valittua. On mielenkiintoista jakaa näkemyksiä toisten kanssa ja huomata luetusta kirjasta erilaisia näkemyksiä. Vertaistuki ryhmän kesken on myös voimia arkeen antavaa.

Jos vähänkin kiinnostuit, kerro siitä yhdistyksen toimistolle. Puhelin varmimmin ma - to kello 10-14, 0400 146 641 tai sähköpostitse toimisto@nakovammaiset.fi
Terveisin yhdistyksen kulttuuritoimikunta
Voit myös soittaa tai lähettää viestiä Kirstille p. 050 327 7492, sähköposti: kirstireijonen@gmail.com

19. EHDOTA SAAVUTETTAVUUSTEKO-TUNNUSTUSPALKINNON SAAJAA

Näkövammaisten liitto jakaa Saavutettavuusteko-tunnustuspalkinnon yksittäiselle ihmiselle

tai organisaatiolle, joka on edistänyt toiminnallaan tai tekemänsä verkkopalvelun tai sovelluksen avulla näkövammaisten itsenäistä elämää ja tiedonsaantia. Jos tunnustuspalkinto jaetaan verkkopalvelulle tai sovellukselle, sen on oltava saavutettava ja helppokäyttöinen.

Nyt pyydämme ehdotuksia palkinnon saajaksi vuonna 2020. Palkinto jaetaan
kansainvälisen saavutettavuuspäivän (21.5.2020) yhteydessä, ja sen saajasta päättää Näkövammaisten liiton hallitus. Lähetä ehdotuksesi palkinnon saajaksi perusteluineen tällä lomakkeella viimeistään 31. maaliskuuta. Jos linkki ei toimi, kopioi tämä selaimesi
osoitinriville: http://webropol.com/s/saavutettavuusteko

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan pieni palkinto.

Palkinto on aiemmin myönnetty Aalto-yliopiston opiskelija Joonas Rouhiaiselle (2016), joka kehitti Junat.net-verkkopalvelun ja Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Jani Ruuskaselle (2017) Lisää tietoa palkinnosta ja aiemmista palkituista: www.nkl.fi/saavutettavuusteko.

Lisätietoa:

Viestinnän asiantuntija Liisa Lähteenmäki, liisa.lahteenmaki@nkl.fi
Järjestöjohtaja, Sari Kokko, sari.kokko@nkl.fi

20. ETSITÄÄN HAASTATELTAVIA TIETOKIRJAAN

Tietokirja näkövammaisuudesta (Näkymättömiä haasteita) – Haastateltavia etsitään

Olen työstämässä yhteistä kirjaprojektia Jonna Heynken kanssa. Tuleva kirjamme käsittelee näkövammaisten arkea ja kokemuksia. Idea kirjasta syntyi lukiessani Jonnan Facebook-sivulta eräästä hänen kokemuksestaan 1990-luvulla teini-ikäisenä opiskelijana. Kertomus oli sen verran utopistinen, että se havahdutti pohtimaan näkevien ennakkoluuloja ja eriskummallista käytöstä. Ehdotettuani aihetta Jonnalle myös hän oli sitä mieltä, että tietokirja olisi hyvä tapa kertoa ongelmista joita tuhannet näkövammaiset suomalaiset kohtaavat arjessaan. Kirja toimisi tietopakettina olematta kuitenkaan kuivakan asiallinen. Teoksessa on olennaista yhteistyö ja vuoropuhelu näkevän ja näkövammaisten välillä ja aihetta tutkitaan useiden eri näkökantojen kautta.

Jonna Heynke on ollut syntymästään saakka sokea. Sokeudestaan huolimatta hän on kirjailija ja kääntäjä. Hänen esikoiskirjansa Hiljaa pimeässä ilmestyi 2015 (nimellä Jonna
Mononen). Parhaillaan hän kääntää runokirjoja tunnetulle suomalaiselle kustantamolle.

Yhteinen tietokirjamme perustuu paljolti Jonnan elämäntarinaan ja kokemuksiin. Olemme kutsuneet mukaan myös muita näkövammaisia. Haastatteluja on saapunut jo muutamia. Kirjastamme on tarkoitus tulla yleistajuinen mukaansatempaava teos, josta ei puutu sen puoleen kommelluksia kuin arjen pieniä tähtihetkiäkään. Päämääränä on avata näkövammaisten elämää ja antaa tietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Etsimme edelleen aktiivisesti haastateltavia. Toiveena olisi löytää näkövammaisten ohella haastateltaviksi myös heidän lähipiiriinsä kuuluvia henkilöitä (vanhempi, sisarus, puoliso, ystävä, avustaja) jotta näkökulma tulisi laajemmaksi. Mikäli aihe kiinnostaa, minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Itse olen ammatiltani tietokirjailija. Viides tietokirjani Henkisyyden harhapoluilla ilmestyy ensi viikolla (maaliskuu 2020). Vuonna 2014 Vuokko Ilolan kanssa kirjoittamani kirja Usko, toivo ja raskaus oli ehdokkaana Tieto-Finlandiassa.

Aila Ruoho
aila.ruoho@arotron.fi

21. TARJOLLA MUSIIKIN ETÄOPETUSTA


Tervehdys!

Vallitseva tilanne on monella pistänyt monta hyvää harrastusta tauolle, nyt on siis hyvä aika syventää musiikkiharrastusta. Tarjoan monenlaisia musiikin harrastamiseen ja harjoittamiseen suoraan ja epäsuorasti liittyviä palveluita, joista varmasti on apua ja iloa
monella tapaa. Kaikki luonnollisesti onnistuu etäyhteyden kautta. Laitan tähän lyhyet esittelyt. Ottamalla minuun yhteyttä saa kaikesta lisätietoja. Koska nämä palvelut muokkautuvat kaikki oppilaan tarpeiden mukaan, hinnat määräytyvät niin ikään suhteessa työmäärään. Siksi nekin saat selville kun otat yhteyttä ja mietitään yhdessä,
miten voisin sinua parhaiten auttaa.

Pistenuottien opetus

Opetan pistenuotteja kaikentasoisille oppilaille vasta-alkajista ammattilaisiin. Oppimateriaalina käytän vastikään avattua opipistenuotteja.fi-sivustoa. Pistenuottien opetus on oppilaan tarpeisiin muokattavaa yksilöopetusta. Voimme käydä notaatiota läpi
systemaattisesti perusteista lähtien, tai voimme tsekata jonkin yksityiskohdan, joka on jäänyt epäselväksi. Jos käsissäsi on pistenuotti etkä ymmärrä kaikkea mitä siihen on merkitty, voimme pitää session, jossa tutkimme mitä nuotti on syönyt.

Pistenuottien etäopetukseen osallistumisen ainut kriteeri tekniikan osalta on se, että sinulla pitäisi olla käytössäsi pistenäyttö ja mielellään NVDA-ruudunlukuohjelma.

Harmonikansoiton yksilöopetus

Olen soittanut harmonikkaa lähes 20 vuotta ja vajaa 10 vuotta olen toiminut päätoimisena muusikkona. Olen jouluna 2018 valmistunut Metropolia-ammattikorkeakoulusta
soitonopettajaksi harmonikka pääinstrumenttinani. Läheisimpiä musiikkityylejä minulle ovat
viihdemusiikki ja jazz. Olen kuitenkin muusikkona ja opettajana erittäin laaja-alainen. Harmonikansoiton opetuksen lähtökohta on se, että pyrin kartoittamaan, mitä oppilas haluaa soittoharrastukselta. Onko kenties haave jonkin tietyn kappaleen esittämisestä vai
halutaanko vaikkapa tutkia vapaasäestystä. Kun tiedän mitä oppilas haluaa, minulla on työkaluja, joiden kautta nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Se, missä aikataulussa kaikki tapahtuu riippuu siitä, kuinka aktiivisesti jaksat harjoitella.

Voit soittaa näppäin - tai pianoharmonikkaa, standardibassoa tai melodiabassoa. Sekin on ihan ok, että sinulla on jokin haitari etkä välttämättä tiedä, mikä on standardibasso tai melodiabasso, tai mikä näppäinjärjestelmä soittimessasi on. Otetaan etäyhteys ja tutkitaan
asiaa.

Musiikin sovittaminen

Sovitan musiikkia sooloinstrumenteille ja eri kokoisille yhtyeille instrumentaatioon katsomatta. Periaatteessa myös kuorosovitusten tekeminen on mahdollista. Stemmat on mahdollista saada joko pistenuottina, äänitteenä, mustavalkonuotteina tai vaikka kaikissa ed. formaateissa.

Mihin tavallinen harrastesoittaja tarvitsee sovittajan palveluita? Sinulla on oma pieni yhtye tai olet sooloinstrumentin soittaja. Sinulla on tiedossa kappale, jonka sinä tai yhtyeesi haluaisitte esittää. Kappaleesta on olemassa jokin soiva versio, esim. levytys, mutta se ei sellaisenaan sovellu tarkoitukseen. Minä teen sovituksen halutulle kokoonpanolle ja annan stemmat sellaisessa muodossa, että niistä aivan jokainen pystyy stemmansa soittamaan. Sovituksen yhteyteen voin liittää kappaleen harjoituttamiseen ja esittämiseen liittyviä yleisiä ohjeita ja vinkkejä, jos niin toivotaan. Yhtyeesi saa hyvin soivan sovituksen, joka lisää varmasti soittamisen iloa.

Musiikin teoria

"Mikä olikaan se ysisointu?" Entä dimi? "mä olen aina pianolla ottanut tän soinnun, mikäköhän tää on nimeltään?" Edellä olevat lainaukset ovat esimerkkejä teoriatunneilla esiin nousevista kysymyksistä. Musiikki koostuu rakennuspalikoista, jotka yleistäen toistuvat kappaleiden sisällä melko samanlaisina musiikkityyliin katsomatta. Musiikinteorian perusteiden opettelemiseen kannattaa satsata siksi, että sen jälkeen on paljon helpompaa hahmottaa, ymmärtää ja omaksua uutta musiikkia. On myös helpompaa, kun esimerkiksi soinnuilla, sävelillä ja rytmeillä on jokin nimi, jolla niitä voi kutsua. Näin yhteissoittotilanteissakin elämä helpottuu, kun esimerkiksi sointujen nimet ovat tiedossa. Teorianopetuksen filosofiana minulla on se, että teoriaa opiskellaan soittamista varten ja sen helpottamiseksi. Knoppailu tai teoria teorian vuoksi ei vie mitään eteenpäin.

Minut saa kiinni
Puhelin: 0504990492
Sähköpostilla: joose.ojala@gmail.com

22. LUOVAN KIRJOITTAMISEN VERKKOKURSSI GENRE

Johdatus luovaan kirjoittamiseen ja kirjallisuuden eri lajeihin 6.4.-17.5.2020

Verkkokurssin opettajana toimii kirjailija ja käsikirjoittaja Anneli Kanto. Kurssin tavoitteena
on päästä ulos pöytälaatikosta, saada oma kirjoittaminen käyntiin, tutustua eri kirjallisuuden lajeihin ja saada harjoituksista inspiraatiota.

Kurssin aikana tutustutaan muun muassa haiku-runoon ja limerikkiin, novellin rakenteeseen, lasten kirjallisuuden erityispiirteisiin, dekkarin draaman kaareen ja romanttisen kirjallisuuden perinteisiin ja tyyliin. Kurssi toteutetaan Näkövammaisten liiton sähköpostilistalla.

Kurssin hinta on Kulttuuripalvelun jäsenille 40 e ja muille 65 e. Kurssille voidaan ottaa enintään 12 osallistujaa. Ilmoittaudu verkkokurssi Genrelle viimeistään 3.4.2020 sähköpostitse osoitteeseen osallistun@kulttuuripalvelu.fi

Kerro ilmoittautuessasi se sähköpostiosoite, jota haluat käyttää kurssin suljetulla sähköpostilistalla ja postiosoitteesi laskutusta varten, jos et ole Kulttuuripalvelun jäsen.

järj. Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry ja Opintokeskus Sivis.

23. ROVANIEMEN KAUPUNGIN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJILLE KORONAVIRUKSESTA

Tavoitteena on koronaviruksen leviämisen torjuminen ja välttämättömän henkilökohtaisen avun turvaaminen. Koronaviruksen leviämisen torjumiseksi tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Keskeistä on huolehtia käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Hyvällä käsihygienialla pystytään ehkäisemään työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista koronavirukselle.

Rovaniemen kaupunki suosittelee, että henkilökohtainen apu kohdennetaan niille asiakkaille, joille henkilökohtainen apu on päivittäisten toimien ja kotona pärjäämisen kannalta välttämätöntä.

Miten toimia, jos itse sairastut koronavirukseen tai joudut karanteeniin:

Henkilökohtainen avustajasi ei voi tulla töihin kotiisi jos:

sairastut koronaviruksen takia tai samassa taloudessa kanssasi asuva perheenjäsen sairastuu

perheesi saa määräyksen pysytellä karanteenissa

asumisyksikkösi saa määräyksen pysytellä karanteenissa

Avustamisen turvaamiseksi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa samassa kodissa asuva perheenjäsen voi toimia avustajana väliaikaisesti. Palkanmaksua varten tee hänen kanssaan määräaikainen työsopimus.

Miten toimia, jos avustajasi sairastuu koronavirukseen tai joutuu karanteeniin:

Henkilökohtaisen avustajan työnantaja voi palkata avustajalle sijaisen sairauslomansa/ karanteeninsa ajaksi. Poikkeuksellisesti myös omainen voi toimia avustajan sijaisena.
Jos sijaisen palkkaaminen ei onnistu, ota yhteys henkilökohtaisen avun ohjaukseen
p. 016 322 4332, niin selvitään mahdollisuus avun järjestämiseen muulla tavalla.

Poikkeuksellisesti sairastuneelle avustajalle voi myöntää sairaslomaa ilman lääkärinlausuntoa.

Suosittelemme seuraamaan aktiivisesti THL:n julkaisemia (www.thl.fi) ohjeita koronavirukseen liittyen.

Myös Heta-liitto on julkaissut ohjeen koronavirukseen varautumisesta (www.heta-liitto.fi)

24. LAPIN KANSAN LISTA AVUNTARJOAJISTA JA NEUVONTAPUHELIMISTA (LINKKI)

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on lisännyt huomattavasti ihmisten avuntarvetta. Yli 70-vuotiaat on määrätty pysyttelemään mahdollisuuksien mukaan kotona ja välttämään muun muassa asiointia ruokakaupassa. Myös muissa ikäryhmissä on runsaasti karanteeniin joutuneita, kotona sairastavia tai vapaaehtoisesti eristyksissä pysytteleviä.

Kunnat, yhteisöt ja yritykset ovat tarttuneet haasteeseen ja tarjoavat apua, neuvontaa ja uudenlaisia palveluita koronan takia eristyksissä oleville, yksi jääneille ja pulaan joutuneille.

Lapin Kansa on koonnut listaa numeroista ja osoitteista, joista voi saada apua ja neuvoja. Lista täydentyy sitä mukaa, kun uusia avuntarjoajia ilmaantuu.

Voit myös itse ilmiantaa auttavia tahoja Lapin Kansan sivuilla.

Linkki sivulle:
https://www.lapinkansa.fi/taalta-saat-apua-koronahuoliin-kokosimme-listan-av/721304

Tulevia tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä

Maalisikuu
8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
8.-14.3. Maailman glaukoomaviikko

Huhtikuu
29.4. Kansainvälinen opaskoirapäivä

Toukokuu
21.5. Kansainvälinen saavutettavuuspäivä

Kesäkuu
27.6. Kansainvälinen kuurosokeuspäivä

Syyskuu
19.9. Kansainvälinen retiniitikon päivä

Lokakuu
8.10. Maailman näköpäivä
15.10. Kansainvälinen valkoisen kepin päivä

Marraskuu
8.-15.11. Sokeain viikko

Joulukuu
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä