Tue toi­min­taam­me

Tällä sivulla

Vapaaehtoistoiminta

Yhdistyksemme toiminnassa vapaaehtoisilla on suuri rooli. Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi säännöllisen paikalliskerhon vetäjänä, yleisavustajana retkillä ja muissa tapahtumissa tai äänilehtien lukijana. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoistoimijoitaan säännöllisesti. Jos olet kiinnostunut vapaaehtoisena toimimisesta, ota yhteyttä toimistolle puh. 0400 146 641.

Kannatusjäsenyys

Yhdistyksellä on noin sata kannatusjäsentä. Tyypillinen kannatusjäsenemme on näkövammaisen puoliso tai muu lähisukulainen. Lisätietoa kannatusjäseneksi hakemisesta löytyy Jäseneksi -sivulta.

Lahjoitukset

Yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoitukset ovat yhdistyksemme toiminnalle tärkeitä ja ne kohdentuvat suoraan lappilaisen näkövammaisen elämänlaadun parantamiseen.

Testamentit ja muut jälkisäädökset

Otamme vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä toimintamme tukemiseksi. Testamentilla voi lahjoittaa perintönsä lappilaisten sokeiden ja heikkonäköisten tarvitsemien palveluiden tukemiseen. Yleishyödyllisenä yhteisönä meidät on vapautettu perintöverosta. Mikäli testamenttiin on kirjattu toive perinnön kohdentamisesta tiettyyn kohteeseen, käytetään varat juuri tähän tarkoitukseen.

Testamenttien ja muiden jälkisäädösten osalta ota yhteyttä toimistolle puh. 0400 146 641.


Sivu päivitetty