Siirry pääsisältöön
Lapin Näkövammaisten logo.
Lapin Näkövammaisten logo.

Mistä apua?

Tällä sivulla

Mistä apua näön heikentyessä?

Näkövammaisyhdistysten lisäksi näköön liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä esimerkiksi Näkövammaisten liittoon tai oman keskussairaalan kuntoutusohjaajiin. Mikäli et tiedä kenen puoleen kääntyä, voit ottaa yhteyttä yhdistyksen toimistolle. Ohjaamme oikealle taholle.

Oikeuksienvalvonnan asiantuntija

Näkövammaisten liiton palveluksessa oleva oikeuksienvalvonnan asiantuntija antaa henkilökohtaista neuvontaa sosiaaliturvasta, kuntoutuksesta ja näkövammaispalveluista. Hän ohjaa hakemusten laatimisessa, auttaa oikaisupyyntöjen, valitusten tai kanteluiden tekemisessä. Oikeuksienvalvonnan asiantuntija toimii sosiaalilainsäädännön asiantuntijana alueellaan. Palvelu on maksuton eikä edellytä jäsenyyttä näkövammaisyhdistyksessä.

Lapin alueella oikeuksienvalvonnan asiantuntijana toimii Sanna Piuva, puh. 0500 210 568, sähköposti sanna.piuva@nakovammaistenliitto.fi. Hänen toimipisteensä sijaitsee yhdistyksen toimistolla.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus sisältää asiakkaan ja lähiyhteisön ohjausta, neuvontaa sekä tukemista sairastumisen/vammautumisen kohdatessa. Yhteyttä kuntoutusohjaajaan voi ottaa asiakas, omainen sekä yhteistyötahot. Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta.

Kuntoutusohjaaja arvioi kuntoutujan toimintakykyä, selviytymistä ja elämänhallintaa kuntoutujan omassa arjessa ja elinympäristössä. Kuntoutusohjaaja selvittää arvioinnin avulla, millaista kuntoutusta ja millaisia palveluja kuntoutuja tarvitsee. Kuntoutusohjauksessa voidaan myös auttaa kuntoutujaa siirtymään työelämään esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Kuntoutuja saa tarvittaessa tietoa siitä, mitä etuuksia hän voisi saada, sekä apua niiden hakemiseen. Lisäksi kuntoutuja saa sairauteensa tai vammaansa liittyvää käytännön tietoa sekä opastusta tarvittavien apuvälineiden käyttöön. Kuntoutusohjaaja tukee ja auttaa kuntoutujaa myös esimerkiksi muiden tahojen kanssa käytävissä palavereissa ja kuntoutuksen suunnittelussa.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kuntoutus tukee kuntoutujan selviytymistä arjessa. Tavoitteena on, että kuntoutujan arki on sujuvaa ja että hän pystyy elämään mielekästä elämää.

Kuntoutusohjausta järjestävät mm. hyvinvointialueet, sairaalat, Kela, TE-palvelut, vakuutusyhtiöt, säätiöt ja järjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat.

Ota yhteyttä:

Länsi-Pohjan keskussairaalan kuntoutusohjaus:

Laura Talvensaari
p. 040 573 4655
laura.talvensaari@mehilainen.fi

Saat yhteyden Länsi-Pohjan keskussairaalan kuntoutusohjaajaan puhelimitse arkipäivisin.

Lapin Keskussairaalan kuntoutusohjaus:

Sanna Suopajärvi p. 040 158 1718
Maria Riipi p. 040 629 9833

Saat yhteyden Lapin keskussairaalan kuntoutusohjaajaan puhelimitse arkipäivisin.